Jalostamo palvelukonsepti

Jalostamo™ palvelukonsepti tavoitteena optimoida asiakkaan kannattavuutta siten, että se perustuu yrityksen strategiin tavoitteisiin. Konseptissa keskitytään parantamaan analyysiprosessien toimivuutta ja siten yhdistämään tehokkaat perustoiminnot (tietotehdasprosessit) analyysitoimintojen kautta liiketoimintaprosesseihin.

Analyysitoimintojen organisointi

Analyysit perustuvat yleensä tapauskohtaiseen kohdeasian tarkasteluun. Mikäli kilpailukykyä halutaan kehittää, on tapauskohtaisesta analyysitoiminnasta siirryttävä prosessimaiseen toimintatapaan, jossa on määritelty selkeästi prosessien eri toimijoiden roolit ja vastuut sekä tarvittavat henkilö- että tietojärjestelmäresurssit.


Kannattavuuden kehittäminen

Kannattavuuden kehittäminen jakaantuu kahteen eri osa-alueeseen: 1. hinnoittelun eli liikevaihdon optimointiin ja 2. kustannusrakenteen optimointiin. Näiden osa-alueiden tehokas ja yhteen sovitettu toimintatapa varmistaa yrityksen kannalta keskeiset edellytykset menestymiselle.

 

Suunnittelu ja optimointi

Tulevaisuuden ennustaminen on yrityksen kokonaismenestymisen kannalta keskeistä. Analyysiprosessien kehittämisessä päämääränä on ohjata tulevaisuutta eikä analysoida liikaa menneisyyttä. Tehokkuuden saavuttamiseksi on tärkeää huomioida ennustamisen resursointi osana yrityksen kilpailukyvyn kehittämistä.