Analyysitoimintojen organisointi

Palvelun kuvaus

Analyysit perustuvat yleensä tapauskohtaiseen kohdeasian tarkasteluun. Mikäli kilpailukykyä halutaan kehittää, on tapauskohtaisesta analyysitoiminnasta siirryttävä prosessimaiseen toimintatapaan, jossa on määritelty selkeästi prosessien eri toimijoiden roolit ja vastuut sekä tarvittavat henkilö- että tietojärjestelmäresurssit.

Monessa yrityksessä on kehitetty niin kutsuttuja tietotehdasprosesseja (Shared Services), mutta jalostamotoimintojen organisointi on jäänyt osin puutteelliseksi. Palvelun tarkoituksena on yhdistää tehokkaat perusprosessit tehokkaisiin analysointiprosesseihin, jotta yrityksen kilpailukyky paranee.

Analyysiprosessien kehittäminen on ensimmäinen askel tehokkaisiin analyysitoimintoihin. Tämä varmistaa toiminnan jatkuvuuden myös kehitysprojektin jälkeen.

Kohdealueet: Kannattavuuden kehittäminen (hinnoittelu, kustannusrakenteen optimointi) ja Myynnin suunnittelu ja optimointi

Työn laajuus: Riippuu kohdeprosesseista sekä asiakasyrityksen liiketoiminnan laajuudesta

Lopputuotokset: Sovittavat nykytila-analyysit, Analyysitoimintojen visio sekä tavoitetilan prosessikarttatavoitetilan prosessidokumentaatiot sisältäen periaatteet, roolit ja vastuut sekä aikataulut

Jatkotyöt: Tavoitetilan vaiheittain kannattavuuden kehittämisestä suunnitteluun ja optimointiin