Suunnittelu ja optimointi

Palvelun kuvaus

Tulevaisuuden ennustaminen on yrityksen kokonaismenestymisen kannalta keskeistä. Analyysiprosessien kehittämisessä päämääränä on ohjata tulevaisuutta eikä analysoida liikaa menneisyyttä. Tehokkuuden saavuttamiseksi on tärkeää huomioida ennustamisen resursointi osana yrityksen kilpailukyvyn kehittämistä.

Ennustaminen ei ole tehokasta ilman ennustejärjestelmiä, jotka voivat perustua valmiisiin tilastollisiin menetelmiin tai henkilöiden asiantuntemuksen tehokkaaseen keräämiseen. Nämä menetelmät yhdessä prosessijohtamisen kanssa antavat tarkan ja johdonmukaisen lopputuloksen.

Ennustaminen ei ole passiivista suunnittelua, vaan ennustamisen pohjalta pyritään optimoimaan koko yrityksen osatekijöitä (hinnoittelu ja kustannusrakenne). Näiden seurauksena yritys alkaa keskittyä löytämään tulevaisuuden kilpailukyvyn elementit ja sen seurauksena pyrkii paremmin takaamaan menestyksellisen toiminnan kehittämisen.

Kohdealueet: Myynnin suunnittelu ja optimointi

Työn laajuus: Riippuu kohdeprosesseista sekä asiakasyrityksen liiketoiminnan laajuudesta

Lopputuotokset: Myynnin suunnittelun ja optimoinnin tavoitetilan prosessidokumentaatio sisältäen periaatteet, tietoarkkitehtuurin, prosessin roolit ja vastuut sekä aikataulut ja tarvittavat investointilaskelmat

Jatkotyöt: Tavoitetilan toteutus yhdessä parhaiden kumppanien kanssa